Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay 26/01/2021. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

     Đại hội XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỉ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%...
Những nội dung quan trọng được xem xét tại Đại hội XIII của Đảng lần này:
Thứ nhất: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.
Thứ hai: Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030.
Thứ ba: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025.
Thứ tư: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Thứ năm: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
ĐH 13 ĐCS - 1.jpg
Chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra BCH Trung ương khóa XIII gồm những người đủ tài, đủ đức, có tâm, có tầm để lãnh đạo Đất nước đạt được mục tiêu: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
 

Truy cập

Hôm nay:
109
Hôm qua:
11966
Tuần này:
29809
Tháng này:
32345
Tất cả:
164388