Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, BTTHPT và THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

Ngày 13/10 /2020. Sở GD&ĐT Thanh Hóa có Công văn 3589/SGDĐT-KT&KĐCLGD về tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, BTTHPT và THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

Tải Công văn 3589 về TẠI ĐÂYDT4957-1602660318066-48319556(14.10.2020_15h07p05)_signed.pdf


UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 3589/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD

V/v thi chọn học sinh giỏi THPT, BTTHPT và THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

-   Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, THCS & THPT;

-   Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;

-   Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX.

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT Thanh Hoá hướng dẫn các đơn vị tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT, BTTHPT và THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 như sau:

1.  Ngày thi

-   Đối với cấp THPT: Ngày 15 tháng 12 năm 2020;

-   Đối với các cấp học THCS và BTTHPT: Ngày 16 tháng 12 năm 2020.

2.  Đơn vị, đối tượng và điều kiện dự thi

a.  Đơn vị dự thi: Mỗi Phòng GD&ĐT, trường THPT, trường THCS & THPT và mỗi TTGDNN-GDTX được đăng ký là một đơn vị dự thi.

b.  Đối tượng:

-   Đối với cấp THCS: là học sinh đang học lớp 9 hoặc lớp 8 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 9).

-    Đối với cấp THPT: là học sinh đang học lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 12 THPT).

-    Đối với BTTHPT: là học sinh đang học lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 12 BTTHPT).

c.  Điều kiện:

Những học sinh có đủ các điều kiện sau sẽ được dự thi:

-    Năm học 2019 - 2020 được xếp loại hạnh kiểm, học lực từ mức Khá trở

lên;

-   Được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của đơn vị dự thi theo Quyết định

của thủ trưởng đơn vị.

3. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi, cấu trúc đề thi, thời gian làm bài thi, điểm bài thi

a.  Môn thi:

-    Đối với lớp 12 THPT: thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh;

-    Đối với lớp 12 BTTHPT: thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-   Đối với lớp 9: thi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

Những môn thi của mỗi cấp học có dưới 05 đơn vị đăng ký dự thi Sở GD&ĐT sẽ không tổ chức thi.


b.  Hình thức thi: Môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính; các môn khác thi theo hình thức thi tự luận; riêng môn Tiếng Anh (khối THPT và khối THCS) có thêm phần thi nghe hiểu.

c.  Nội dung thi:

Nội dung thi trong chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành đối với từng cấp học tính đến thời điểm thi.

d.  Cấu trúc đề thi:

Thực hiện theo Thông báo số 2860/TB-SGD&ĐT ngày 10/9/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về cấu trúc đề thi HSG tỉnh các môn Văn hoá từ năm 2020.

e.  Thời gian làm bài thi:

-   Lớp 12 THPT, BTTHPT: 180 phút, không kể thời gian phát đề;

-   Lớp 9 THCS: 150 phút, không kể thời gian phát đề.

g. Điểm bài thi: là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 20.

4.    Số lượng dự thi

-   Đối với các trường THPT: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 05 học sinh, riêng môn Tin học được đăng ký dự thi tối đa 02 học sinh.

-    Đối với các trường THCS & THPT: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 05 học sinh (bao gồm cả học sinh cấp THPT và cấp THCS), riêng môn Tin học được đăng ký dự thi tối đa 02 học sinh.

-   Đối với các TTGDNN-GDTX: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 03 học sinh.

-  Đối với các phòng GD&ĐT: mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi được đăng ký dự thi tối đa 10 học sinh.

5.  Đăng dự thi

-   Dữ liệu đăng kí dự thi được cập nhật bằng phần mềm trực tuyến do Sở xây dựng (Sở sẽ gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng qua email của các đơn vị trước ngày 13/11/2020).

-   Thời gian đăng ký: đến ngày 23 tháng 11 năm 2020 nếu đơn vị nào chưa nạp danh sách đăng ký dự thi theo biểu mẫu in ra từ phần mềm Quản lý thi HSG cấp tỉnh (mẫu số 1 kèm theo công văn này) coi như không tham gia dự thi.

6.  Tổ chức coi thi

a.   Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập 01 HĐ coi thi gồm các điểm thi đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn TP Thanh Hoá (sẽ có thông báo cụ thể về địa điểm thi cho các đơn vị sau khi tổng hợp đầy đủ số liệu đăng ký dự thi).

Lưu ý: Đối môn Tin học: mỗi trường có thí sinh dự thi phải chuẩn bị số lượng máy tính xách tay, ổ cắm điện bằng số thí sinh dự thi của đơn vị. Các máy tính phải có ổ đọc-ghi CD/DVD, bộ nạp nguồn điện đang hoạt động tốt và chỉ cài đặt hệ điều hành Windows; môi trường lập trình Pascal, C, C++, Microsoft Office, phần mềm ghi đĩa Nero. Đặt lại chính xác ngày giờ của hệ thống, quét sạch virus ngoài ra không được cài đặt bất cứ phần mềm hay tài liệu nào khác. Trên vỏ máy tính, ổ cắm điện có dán đề can ghi tên đơn vị dự thi và nạp cho điểm thi vào 8g00’ ngày 14 tháng 12 năm 2020 để điểm thi kiểm tra máy tính. Điểm thi sẽ tiến hành kiểm tra, cài đặt lại dữ liệu trên máy tính và không chịu trách nhiệm về việc mất dữ


liệu riêng trên các máy tính của đơn vị dự thi (nếu có). Các trưởng đoàn nhận lại máy tính xách tay, ổ cắm điện tại các Phó Chủ tịch điểm thi phụ trách CSVC sau khi kết thúc buổi thi (việc giao nhận phải có biên bản bàn giao và ký nhận giữa người giao là trưởng đoàn và người nhận là Phó CT điểm thi phụ trách CSVC). Các trường đặt địa điểm thi chuẩn bị: mỗi phòng thi môn Tin học có 01 máy tính dành cho Giám thị, 01 máy tính dự phòng, 01 ổ đĩa ghi DVD cắm cổng USB và 01 máy in Laser, ổ cắm điện, chuẩn bị máy nổ dự phòng đủ công suất trong trường hợp mất điện. Điểm thi sắp xếp máy tính của các đơn vị đã nạp tại các phòng thi theo yêu cầu của lãnh đạo điểm thi.

b.  Thành phần HĐ coi thi:

-   Chủ tịch: là lãnh đạo Sở GD&ĐT;

-   Phó chủ tịch: là lãnh đạo các phòng GD&ĐT; lãnh đạo các trường THPT, TTGDNN-GDTX.

-   Thư ký: là thư ký hội đồng hoặc tổ trưởng chuyên môn các trường THPT, TTGDNN-GDTX, chuyên viên phòng GD&ĐT.

-   Cán bộ coi thi: là giáo viên các trường THPT, THCS, TT GDNN-GDTX;

-   Cán bộ y tế, nhân viên phục vụ (KTV máy tính, điện, nước, vệ sinh), bảo vệ: là của trường đặt địa điểm thi.

c.  Bố trí phòng thi:

Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 thí sinh. Số báo danh của thí sinh được đánh liên tục từ 01 cho đến hết số học sinh đăng ký dự thi của mỗi môn sau khi đã xếp tên thí sinh theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.

Sở qui định sơ đồ đánh số báo danh tại các điểm thi như sau:

 

 

Bảng

 

 

13

02

 

14

01

15

04

16

03

17

06

18

05

19

08

20

07

21

10

22

09

23

12

24

11

7.  Chấm thi

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá quyết định thành lập một HĐ chấm thi, HĐ chấm thi thực hiện nhiệm vụ chấm thi theo Quy chế hiện hành (Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn chấm thi cụ thể sau).

8.  Phúc khảo bài thi

-   Thí sinh được quyền xin phúc khảo bài thi khi có nguyện vọng.

-     Việc chấm thi và công bố kết quả phúc khảo hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

9.  Xét giải

1.   Giải cá nhân: xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) theo từng môn thi của từng cấp học. Tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 50% số thí sinh đăng ký dự thi; tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.


2.   Bảng xếp hạng các đơn vị: được xếp theo thứ tự giảm dần từ cao xuống thấp theo tổng điểm của từng đơn vị theo từng cấp học:

Tổng điểm = Nhất × 10 + Nhì × 8 + Ba × 6 + KK × 4

(Nếu tổng điểm bằng nhau xếp theo thứ tự giảm dần tuần tự: số giải nhất, số giải nhì, số giải ba, số giải KK, số TS đăng ký dự thi, tỷ lệ đạt giải).

Học sinh đạt giải được Giám đốc Sở GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận và được hưởng quyền lợi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

10.  Lịch thi: Lịch thi chung cho cả lớp 11 THPT, BTTHPT và lớp 9 THCS

 

 

Ngày thi

 

Buổi thi

Giờ giao đề cho thí

sinh

Giờ bắt đầu làm bài

 

Môn thi

 

Thời gian làm bài

 

 

 

15/12/2020

 

Sáng

 

7h30’

 

7h35’

Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tiếng Anh

 

 

 

THPT: 180’

 

Chiều

 

13h30’

 

13h35’

Văn, Sử, Địa, GDCD, Tin học

 

16/12/2020

 

Sáng

 

7h30’

 

7h35’

Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh

THCS: 150’

GDTX: 180’

11.   Lịch công tác thi:

 

TT

Ngày

Thứ

Nội dung công việc

Địa điểm

 

1

 

13/11/2020

 

Sáu

Sở gửi tài liệu hướng dẫn các đơn vị đăng kí danh sách dự thi trực tuyến (qua email).

Phòng KT&KĐCLGD

 

 

2

 

 

23/11/2020

 

 

Hai

Hạn cuối cùng các đơn vị đăng kí trực tuyến và gửi bản danh sách đăng ký học sinh dự thi in ra từ phần mềm Quản lý thi HSG tỉnh theo mẫu số 1 đã ký đóng dấu (bản quét cùng bản

mềm kèm theo công văn này qua địa chỉ email: tuanaa.ktkd@thanhhoa.edu.vn

 

 

Phòng KT&KĐCLGD

 

3

 

30/11/2020

 

Hai

Các   trường  THPT,  Phòng  GD&ĐT,  TT GDNN-GDTX nhận kế hoạch điều động coi

thi qua địa chỉ hộp thư của các đơn vị.

 

 

 

4

 

 

02/12/2020

 

 

Các trường THPT, Phòng GD&ĐT, TT GDNN-GDTX, gửi file danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi vào hộp thư điện tử: tuanaa.ktkd@thanhhoa.edu.vn.

 

Phòng KT&KĐCLGD


 

 

 

5

 

 

 

14/12/2020

 

 

 

Hai

-   Buổi sáng:

+ Từ 7h30’ - 8h30’: họp lãnh đạo HĐ coi thi, điểm thi tại HT tầng 3 Sở GD&ĐT;

+ Từ 8h30’: họp toàn thể tại các điểm thi.

-    Buổi chiều: từ 13h30’ kiểm tra cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ kỳ thi (máy tính, máy in, máy nổ,...); thí sinh xem số báo danh, phòng thi và học quy chế.

 

 

 

Tại các điểm thi

 

6

 

15/12/2020

 

Ba

-     Thi HSG theo lịch thi của Sở cho khối THPT;

-   Các điểm thi nạp bài thi và các hồ sơ thi.

Phòng KT&KĐCLGD

 

7

 

16/12/2020

 

-     Thi HSG theo lịch thi của Sở cho khối THCS và GDTX;

-     Các điểm thi nạp bài thi và các hồ sơ thi.

Phòng KT&KĐCLGD

8

17/12/-

23/12/2020

 

Làm phách, chấm thi, xét giải, thông báo KQ

 

 

 

9

 

 

25/12/2020

 

 

Sáu

Các đơn vị làm đơn phúc khảo (nếu có) theo biểu mẫu 2, lập danh sách tổng hợp thí sinh xin phúc khảo bài thi theo biểu mẫu 3 (kèm

theo công văn này) nạp về Sở (cho đ/c Âu Anh Tuấn - CV phòng KT&KĐCLGD).

 

Phòng KT&KĐCLGD

 

Nơi nhận:

 

-   Như kính gửi (để thực hiện);

-   Ban giám đốc Sở (để chỉ đạo);

-   Các phòng cơ quan Sở (để thực hiện);

-   Lưu VT, KT&KĐCLGD.

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hằng


6

 

 

 Biểu mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ (UBND HUYỆN.... )

TRƯỜNG THPT (PHÒNG GD, TT GDNN-GDTX)................

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

 

Nơi sinh

 

Giới tính

 

Trường

 

Lớp

Môn thi

Kết quả học tập cả năm

học 2019 - 2020

Kết quả điểm chọn ĐT

 

GV dạy

HK

HL

TB m«n

thi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Ghi chú:

Nếu đơn vị dự thi là trường THPT hoặc TT GDNN- GDTX thì không cần cột (6) trong biểu bảng.


Thanh Hoá, ngày  tháng 11 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


7

 

 Biểu mẫu 2

SỞ GD&ĐT THANH HOÁ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
 

Trường................                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá.

 

Họ và tên thí sinh: .................................................... Ngày sinh:........................

HS lớp: ................ trường: ..................................................................................

Đã dự thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh THPT, BTTHPT và THCS cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

Tại địa điểm thi: .................................................. Số báo danh:..........................

Đề nghị phúc khảo bài thi môn:..........................................................................

Điểm bài thi:.............................................. xếp giải:...........................................

Tôi không thoả mãn với kết quả thi đã được Hội đồng chấm thi HSG tỉnh công bố nay tôi làm đơn này xin được HĐ chấm thi phúc khảo HSG tỉnh chấm lại bài thi của tôi.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Thanh Hoá, ngày ..... tháng... năm 2020

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                            Người đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)


8

 

 

 Biểu mẫu 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ (UBND HUYỆN.. )

TRƯỜNG THPT (PHÒNG GD, TT GDNN-GDTX)................

DANH SÁCH THÍ SINH PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020 -2021

 

STT

SBD

Phòng

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường

Môn PK

Điểm

Xếp giải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hoá, ngày   tháng 12 năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
255470