Thủ tướng ban hành Kế hoạch về tiếp tục thực hiện "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo"

Ngày 11/5. Thủ tướng CP ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg thực hiện Kết luận số 51-KL/TƯ ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
255470